Metallica Tour shirt 2000
Metallica Tour shirt 2000
Metallica Tour shirt 2000

Metallica Tour shirt 2000

Giá thông thường $100 hiện tại $50 Đơn giá  trên 

Short Sleeve

Metallica Tour shirt 2000

No Tag

2000

size: xl

measurements: 23x31.5

Flaws: no tag

Metallica Tour shirt 2000